top of page

Obchodní podmínky
 

1. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího:

KERAMIKA STUDIO


Dobrovského 1368/1h, 697 01 Kyjov, Česká Republika

odpovědná osoba: Eliška Čechová, IČO: 12454911 

fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku od 3.3.2023. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kyjov

 

Adresa pro doručování:

KERAMIKA STUDIO Kyjov


Dobrovského 1368/1h

697 01 Kyjov

Česká Republika

 

Adresa pro elektronickou komunikaci: 

keramikakyjov@gmail.com

Telefonní číslo: +420 732 356 692

 

2. Rezervace:

Vstup do keramického studia je možný pouze po předchozí rezervaci v on-line rezervačním systému na webových stránkách studia. Rezervace je platná až po potvrzení ze strany studia. Cena zahrnuje rezervaci místa ve studiu na dobu, kterou si návštěvník zaplatí při rezervaci. Po uplynutí této doby je návštěvník povinnen studio opustit.

Rezervace kurzu probíhá stejným způsobem jako rezrvace místa ve studiu, tedy prostřednictvím on-line rezervačního systému studia. Platba je nutná při provedení rezervace, on-line, platební kartou. 

 

3. Zrušení rezervace, reklamační podmínky:

V případě nutnosti, zrušení rezervace je možné nejméně 24 hodin před plánovaným vstupem do studia. Pokud tak zákazník učiní nejméně 24 hodin před rezervovaným časem pro vstup do studia, bude zákazníkovi vrácena plná částka za vstup. 

V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před plánovaným vstupem do studia, cena za vstup vrácena nebude.

Zrušení rezervace je možné e-mailem na: keramikakyjov@gmail.com.

Zrušení rezervace kurzu je možné nejméně 48 hodin před začátkem kurzu. Pokud tak zákazník učiní, bude mu vrácena plná částka za vstup. Pokud tak učiní méně než 48 hodin před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši ceny kurzu. 

 

4. Omezení zodpovědnosti:

Studio nenese zodpovědnost za škody na zdraví nebo majetku zákazníka. Zákazníci jsou zodpovědní za své vlastní zdraví a majetek. 

 

5. Pravidla studia:

Zákazníci jsou povinni dodržovat veškerá pravidla studia uvedená v provozním řádu studia a respektovat ostatní zákazníky. Zákazník je odpovědný za případné poškození prostor a vybavení studia, pokud se nejedná o běžné opotřebení nebo nešťastnou náhodu.

 

6. Platby:

Vstupné se hradí předem v on-line rezervačním systému. Platba je možná pouze předem, platební kartou. Pokud dojde k technické chybě, která znemožní realizaci platby, kontaktuje zákazník studio a dohodne se na jiném způsobu platby. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

7. Storno ze strany studia:

Studio si vyhrazuje právo stornovat rezervaci zákazníka v případě technického problému nebo jiných nečekaných okolností. V takovém případě bude zákazník včas informován a bude mu nabídnuta kompenzace vstupného nebo náhradní termín.

 

8. Ochrana osobních údajů:

Viz. Podmínky ochrany osobních údajů.

V Kyjově, 6.4.2023

bottom of page