top of page

1. Všeobecná pravidla studia

Studio je navrženo jako samoobslužné, to znamená, že po dobu vašeho pobytu ve studiu není přítomen lektor. Aby provoz studia mohl hladce fungovat, je třeba dbát následujících pravidel:
 

 • Studio je určeno primárně pro dospělé.

 • Studio má omezenou kapacitu, není možné přivést s sebou více osob, než je stanovena maximální kapacita pro vstup.

 • Pro vstup do studia je nutné mít platnou rezervaci v rezervačním systému. Každý návštěvník tedy musí před vstupem provést on-line rezervaci.

 • Prostor studia je monitorován kamerovým systémem pro zajištění bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku.

 • Vzhledem k tomu, že ve studiu nejsou k dispozici žádní lektoři, prosíme, aby návštěvníci používali pouze věci, se kterými mají zkušenosti, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození majetku studia.

 • Nedotýkejte se výrobků ostatních návštěvníků. Své výrobky uskladňujte do regálů tak, aby nedošlo k poškození ani vašich výrobků, ani výrobků ostatních návštěvníků.

 • Platbu je nutno provést při samotné rezervaci. Po provedení platby obdržíte na zadaný e-mail potvrzení a kód, kterým si v daný čas otevřete dveře studia.

 • Tento kód je unikátní a platí pouze pro vaši rezervaci a pouze po dobu vašeho rezervovaného času ve studiu s tolerancí 5 minut před příchodem a 5 minut po skončení vaší rezervované doby ve studiu.

 • V případě jakýchkoliv potíží při registraci, vstupu nebo během návštěvy, nás kontaktujte na telefonním čísle +420 732 356 692 a problém se pokusíme ihned vyřešit.

3. Doplňkové služby

 • V našem studiu nabízíme nealko i alko nápoje, včetně kávy, které si můžete vychutnat během tvoření.

 • Zkonzumované nápoje (s výjimkou vody) prosíme uhraďte:

  • hotově do naší pokladničky​,

  • online platba kartou prostřednictvím QR kódu, umístněného na zdi u nápojů.

4. Vyzvednutí výrobků

 • V případě, že je váš výrobek nachystán k vyzvednutí, pošleme vám e-mail s upozorněním. V tomto případě máte dvě možnosti:

  • Vytvořit rezervaci, kdy si výrobek přijdete naglazovat (rezervujte místo u stolu).

  • Druhou možností je na tento e-mail odpovědět "chci kód + datum a čas," kdy si výrobek chcete přijít vyzvednout. My vám pošleme kód pro odemčení dveří určený pouze pro vyzvednutí výrobků.

 • Prosíme, nenechávejte hotové výrobky příliš dlouho, ať se nehromadí a nezabírají místo dalším výrobkům. Po měsíci od poslání e-mailu o vyzvednutí výrobky považujeme za ​nevyzvednuté a ze studia je odnášíme. 

2. Praktické informace

 • Prvním krokem je vytvoření registrace v rezervačním systému. Po vytvoření registrace vám bude přiděleno osobní číslo. Tímto číslem musí být označen KAŽDÝ výrobek, který ve studiu vytvoříte. U výrobků bez kódu nevíme, komu po výpalu poslat e-mail. Zároveň používáním kódu zabráníme záměně výrobků mezi návštěvníky.

 • Toto vaše číslo vždy vyrazte razítkem ze spodní strany výrobku, nebo vryjte. 

 • Množství hlíny, kterou můžete spotřebovat není nijak omezeno. Hlínu berte již z otevřených balení.

 • Velmi důležité je, aby hlína byla VŽDY pečlivě zabalena, aby nevyschla.

 • Nevyužitá hlína, nepovedené výrobky a odřezky hlíny od kruhu patří do označeného boxu určeného pro recyklaci hlíny. 

 • Pokud jste keramika začátečník, je potřeba před samotným tvořením znát alespoň pár nejdůležitějších pravidel:

  • Výrobky musí být duté! Příliš masivní či nevydlabané výrobky, u kterých hrozí puknutí v peci, čímž hrozí poškození okolních výrobků i pece, nevypalujeme.

  • Zároveň se vyhněte příliš tenkým výrobkům, kdy hrozí, že je nebudeme schopni přemístit do pece bez poškození.

  • Pokud výrobek děláte podle formy (př. mísa), nikdy výrobek nenechávejte schnout na tomto podkladu. Hlína se při schnutí smršťuje, a v případě, že ji něco ve smršťování brání, výrobek popraská. 

  • Balíky s hlínou vždy pečlivě zalepte izolepou, aby nevyschla. Při tvoření je nenechávejte balíky s hlínou otevřené ani při tvoření, vždy odřízněte a utěsněte. 

  • Každý výrobek musí mít (zespod) vaše zákaznické číslo. 

 • V případě, že odcházíte a nikdo další ve studiu není, ujistěte se, že jsou všechny hlíny uzavřeny a zhasněte světla a zabouchněte dveře. Dveře se ihned po zabouchnutí samy zamknou, prosíme vždy zkontrolujte, jestli se tak stalo.

5. Pravidla pro glazování

 • Glazuru nanášejte POUZE na vypálené keramické výrobky. 

 • NIKDY neaplikujte glazuru na spodní části výrobku, které budou v kontaktu s pecí. Před uložením dokončených výrobku do regálů očistěte spodní část houbičkou a ujistěte se, že nezůstaly žádné zbytky glazury.

 • Při aplikaci glazury ji nanášejte rovnoměrně a bez přemíry, aby glazura při výpalu nestekla a nepoškodila pec.

 • Pokud glazujete keramiku více barvami, nikdy je NEMÍCHEJTE. Pro každou glazuru použijte samostatný štětec. Štětce VŽDY důkladně vymývejte, nebojte se použít jar. 

 • Po dokončení práce s glazurou důkladně umyjte nástroje a pracovní plochu a vraťte glazury i pomůcky na své místo.

 • Ve studiu naleznete také skleněnou drť, kterou vždy používejte pouze na dno výrobků nebo na výrobky s okrajem. Sklo se používá pouze pro vypálené výrobky.

bottom of page